Våre tillitsvalgte

Vi er her for deg!

Våre tillitsvalgte er Parat forsvar sin viktigste ressurs. De ivaretar viktige oppgaver når det gjelder avtaleverk og medbestemmelse på arbeidsplassen. Medlemmer som trenger bistand i forholdet til arbeidsgiver kan be sin nærmeste tillitsvalgt om råd og hjelp. De er vårt bindeledd mellom medlemmer og forbundet, og er våre hverdagshelter.

Hans-Petter Lyngsnes

Sentral hovedtillitsvalgt Forsvarsbygg

Mobil: 977 20 364

E-post: hans.petter.lyngsnes@forsvarsbygg.no

Siw Elvenes

Hovedtillitsvalgt Hæren

Mobil: 957 48 387

E-post: siw.elvenes@parat.com

Olaf Børresen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets logistikkorganisasjon

Mobil: 990 94 789

E-post: oborresen@mil.no

Marianne Ekelund Ask

Hovedtillitsvalgt Cyberforsvaret

Mobil: 476 67 559

E-post: maask@mil.no

Jon Andresen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter

Mobil: 932 10 131

E-post: jonandrese@mil.no

Ketil Aase

Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret

Telefon: -

Mobil: 452 06 469

E-post: ketilaase@live.com

Ove Kj Lyster

Hovedtillitsvalgt Forsvarsmateriell

Mobil: 458 80189

E-post: olyster@mil.no

Trine Lise Thorbergsen

Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret

Telefon: 414 14 261

E-post: tlis-tho@online.no

Jorunn Trøen

Hovedtillitsvalgt Heimevernet

Mobil: 489 93 515

E-post: jtroen@mil.no

Håvard Madsbakken

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Fellestjenester

Mobil: 481 61 429

E-post: hmadsbakken@parat.com

Svein-Roar Rasmussen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Operative Hovedkvarter

Mobil: 900 98 266

E-post: rasmussensv@gmail.com

Rigmor Christensen

Hovedtillitsvalgt Forsvarsstaben

Mobil: 959 94 663

E-post: richristensen@mil.no

Hanne Gjertrud Valstad Jensen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets sanitet

Mobil: 97 96 28 44

E-post:

hannjensen@mil.no

Snorre Jensen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Høgskole

Mobil: 924 33 439

E-post: snojensen@mil.no

Ida Grefslie

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Forskningsinstitutt

Mobil: 47240287

E-post: Ida-Karine.Grefslie@ffi.no

Christian Reusch

Hovedtillitsvalgt Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Mobil: 99 20 82 48

E-post: christian.reusch@nsm.stat.no

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS