Dette jobber vi med

Parat forsvar sitt hovedmål er å ivareta våre medlemmers rettigheter og medbestemmelse i arbeidslivet. Forsvarssektoren er vårt felt, det har vi jobbet med siden 1960. Noen av de sakene vi jobber med er:

* Lønnsutvikling

* Ansettelsesavtaler

* Arbeidsbestemmelser

* Turnus

* Ferierettigheter

* Medbestemmelse

* Oppsigelsesvern

* Etter- og videreutdanning

* Permisjonsrettigheter

Som medlem i Parat forsvar vil du være en del av en organisasjon som:

* forhandler lønns- og arbeidsvilkår for deg.

* jobber for at du, som ansatt i forsvarssektoren, skal ha best mulig arbeidsvilkår, og at dine rettigheter og din medbestemmelse blir ivaretatt.

* alltid har mulighet til å få råd og veiledning hos din tillitsvalgte eller en av våre rådgivere.

* gir deg tilbud om oppdaterte, tidsriktige kurs.

* et medlemskap i Parat forsvar er rett og slett din viktigste forsikring i arbeidslivet.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS