Er du vår nye tillitsvalgt?

Er det viktig for deg at alle har det bra på jobb? Blir du engasjert når arbeidsforhold blir et tema? Er du opptatt av at arbeidstakerne blir hørt? Er du en som dine kollegaer har tillitt til? Da trenger vi deg!

Vi trenger dyktige og engasjerte tillitsvalgte. Du vil ha en sentral rolle på din arbeidsplass. Du vil være med på å gjøre arbeidsplassen din bedre og hjelpe andre.

* Ivareta ansattes rett til medbestemmelse, gjennom å delta i og påvirke beslutninger som gjelder virksomheten.

* Forhandle om lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår.

* Følge opp enkeltmedlemmer og grupper av ansatte i forbindelse med for eksempel omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassen.

Utfordring?

Ja, men å være tillitsvalgt er en veldig viktig rolle. Og vi garanterer at Parat forsvar vil gi deg opplæringen og den støtten du trenger.

Dette får du som tillitsvalgt

Opplæring

Vår kursportefølje gjenspeiler aktuelle problemstillinger. Du skal alltid være trygg på at våre kurs vil gi deg god kunnskap og innsikt i dagsaktuelle tema. Kursene, reise og opphold dekkes av Parat forsvar. De fleste arbeidsgivere gir permisjon med lønn fra jobben.

Tema for kursene kan være:

* Lover, regler og avtaler som gjelder i arbeidslivet generelt og på

* Egen arbeidsplass

* Forhandlinger

* Konflikthåndtering

* Medlemskontakt, informasjon og markedsføring m.m.

Kursene vil bli annonsert gjennom våre informasjonskanaler.

Hva kan rollen som tillitsvalgt gi deg:

* Kunnskap om lovverk og tariffavtaler.

* Kunnskap om medbestemmelse og medarbeiderskap.

* Opplæring og trening i å forhandle.

* Innsikt i konflikthåndtering.

* Mulighet å påvirke Parat forsvars poltikk og prioriteringer på vegne av medlemmene på din arbeidsplass.

* Nært kjennskap til egen arbeidsplass – kolleger, ledere og arbeidsgiver.

* Mulighet for å påvirke forholdene på arbeidsplassen for enkeltpersoner og grupper.

* Samarbeid med medlemmer og arbeidsgiver i spørsmål om lønn, arbeidstid, omstilling og omplassering m.m.

* Et stort nettverk

// Å være tillitsvalgt er både lærerikt og meningsfullt. //

Er dette noe for deg? Ta kontakt med en av oss i sekretariatet i dag.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS