Faglig engasjement og løsningsorientert

Parat forsvar er en av fagforeningene med lengst erfaring fra forsvarssektoren. Forbundet ble stiftet i 1960.

Med de store endringene og bevegelsene vi nå ser innenfor sektoren er det svært viktig for oss å ha dyktige tillitsvalgte ute på arbeidsplassen, som tidlig kan fange opp hva som rører seg. Vi bruker derfor mye tid på å sørge for at tillitsvalgte har den kompetansen som skal til for å ivareta våre medlemmer.

Internt i sekretariatet jobber vi hver eneste dag for å ivareta våre medlemmer på best mulig måte. Vår policy er at vi møter på flest mulig møter på sentralt nivå. På den måten får vi tidlig fanget opp bevegelsene som planlegges fra sentralt hold, og kan umiddelbart starte påvirkningsprosessen.

”Løsningsorientert” er et stikkord for oss. Vi tror at med å se på mulige løsninger, fremfor problemer, vil vi nå lengre med vår politikk. Vi ønsker å være en bidragsyter til at arbeidstakere i forsvarssektoren, uansett stillingskode, skal føle seg trygg og stolt i jobben sin. Skal vi oppnå dette må vi være løsningsorientert.

Vår visjon er ”Alltid tilfredse medlemmer”, med dette for øyet går vi på jobb hver dag.

Parat forsvars medlemskontingent er 1,4 % av brutto lønn og faste tillegg, utenom overtid, maksimalt 597 kr per måned. Minimumskontingenten er 50 kr per måned. Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent. Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive, betaler 400 kr per år. Husk at kontingenten er fradragsberettiget på skattemeldingen.

Kontingent trekkes av lønn av Forsvarets Personellservice.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS